Integritetspolicy

På Bascom har vi en enkel integritetspolicy: vi samlar bara in de grundläggande personuppgifter som behövs för att vi ska kunna utföra våra tjänster. Varken mer eller mindre. På den här sidan förklarar vi vilka uppgifter det är, varför vi samlar in dem, hur vi skyddar dem, vem som får tillgång till dem och vilka rättigheter du har.

Vad är personuppgifter?

Enligt lag är all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (dvs. inte en organisation) personuppgifter. Med ”identifierad” menas att informationen handlar om dig. Med ”identifierbar” menas att informationen kan spåras tillbaka till dig. Till exempel din IP-adress eller en kombination av ditt postnummer och husnummer.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Vi samlar endast in personuppgifter som du aktivt tillhandahållit oss. Utan en explicit och medveten åtgärd från din sida lagrar vi aldrig några personuppgifter. I följande fall lagrar vi dina personuppgifter:

Om du tar kontakt med oss

Om du kontaktar oss, till exempel via kontaktformuläret på vår hemsida, via e-post eller på något annat sätt, lagrar vi ditt namn, e-postadress, telefonnummer och innehållet i meddelandet. Vi använder denna information för att svara på ditt meddelande och sparar den i högst 7 år så att vi i framtiden kan hjälpa dig snabbare och bättre.

Om du beställer något från oss

Om du beställer något hos oss, till exempel via webbplatsen, telefon, e-post eller på något annat sätt, lagrar vi ditt namn, din e-postadress, adress och annan information som du delar med oss. Vi använder denna information för att behandla din beställning. Enligt lag måste vi behålla denna information i 7 år.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

På Bascom vidtar vi flera åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vår webbplats har till exempel SSL. Det innebär att all information som du skickar till oss via ett kontaktformulär eller kassan på vår hemsida är krypterad. Alla uppgifter lagras sedan säkert och inom Europeiska unionen. Tillgång till uppgifterna begränsas med hjälp av användarrättigheter och multifaktorautentisering. Förmedlar vi dina uppgifter till någon annan? I så fall utarbetar vi ett skriftligt avtal där vi kräver att den andra parten hanterar dina uppgifter lika noggrant som vi gör.

Vem får dina uppgifter?

Bascom samlar in dina personuppgifter och ansvarar för dem. Våra kontaktuppgifter är:

Tegeluddsvägen 76 (andra våningen)
11528 Stockholm
Sverige

08 446 850 62

info@bascom.se

Det är också möjligt att andra parter inom Europa får dina uppgifter, men endast om detta behövs för att genomföra din överenskommelse med Bascom. Det kan vara parter inom följande kategorier: förmedlare av IT-tjänster, betalningsleverantörer, transportörer, installatörer och bokförare. De får bara använda dina uppgifter i enlighet med din överenskommelse med Bascom.

Vad har du för rättigheter gällande dina personuppgifter?

Du har rätt att:

  • granska dina uppgifter
  • begära att få dina uppgifter i ett maskinläsbart format
  • (låta) anpassa dina uppgifter
  • avlägsna dina uppgifter (om det inte begränsas enligt lag. Vi är exempelvis skyldiga att behålla orderuppgifter i minst 7 år)
  • (låta) begränsa användningen av dina uppgifter
  • motsätta dig att dina uppgifter behandlas
  • lämna in ett klagomål till personuppgiftsmyndigheten (Datainspektionen).

Angående alla ovanstående punkter, förutom den sista, kan du ta kontakt med oss.